Sunday, 26 March 2023

โควิด-19 : ไทยไม่มีมาตรการเพิ่มต่อนักท่องเที่ยวจีน ยึด "เท่าเทียมทุกชาติ"

โควิด 19 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐผู้ปรึกษาราชการและก็รัฐผู้ปรึกษาราชการว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมเสนอวิธีการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่จะออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ยึดหลักปฏิบัติเสมอภาคทุกชาติรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิชาการ พร้อมตรวจเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในน้ำเสียจากเครื่องบิน ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม แล้วก็มีรับรองสุขภาพครอบคลุมการดูแลรักษาโควิด-19

นี่เป็นชุดมาตรการปัจจุบันที่เริ่มแน่ชัดขึ้น หลังจากหลายประเทศทั่วทั้งโลกเริ่มเคร่งครัดมาตรการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวจากจีน จากการยกเลิกหลักเกณฑ์การกักกันโรคโควิด-19 สำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมกราคม 2566

นักท่องเที่ยวจีน

นายอนุทินกล่าวว่าจะเสนอมาตรการชุดนี้ในวันที่ 5 ม.ค.

ซึ่งมีกล่าวว่า เป็น การ ประชุม ร่วม ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยว และ กีฬา และกระทรวงคมนาคม

รองนายกฯ รวมทั้ง รมว. สาธารณสุข เดาด้วยว่า นักเดินทางจีนจะทยอยเดินทางมาประเทศไทยในไตรมาสแรกถึง 3 แสนคน

ก่อนหน้านี้ ตอนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการด้านวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ชี้ว่าการใคร่ครวญมาตรการควรจะคำนึงถึงหลักการเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านวิชาการ ความปลอดภัยสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

มาตรการที่ออกมาในวันนั้น อย่างเช่น การตรวจเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนโควิด 19 และกำหนดให้ผู้เดินทางซื้อรับรองสุขภาพเดินทางระยะสั้น ก่อนเดินทางเข้าเมืองไทย

สำหรับการแถลงหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วันนี้ (4 มกราคม) นายอนุทินเอ่ยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ของไทยมีลักษณะท่าทางลดลง โดยข้อมูลวันที่ 25-31 เดือนธันวาคม 2565 มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 2,111 ราย เฉลี่ย 301 รายต่อวัน แล้วก็คนเสียชีวิต 75 ราย เฉลี่ย 10 ราย ต่อ วัน โดย เกือบ ทั้งหมด ยัง เป็น กลุ่มเสี่ยง 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับวัคซีนไม่ครบ ไม่ได้ รับ เข็มกระตุ้น หรือ ได้ รับ เข็ม กระตุ้น นานเกิน 3 เดือนขึ้นไป

คุมเข้มจีน นักท่องเที่ยวจีน โควิด 19

ยืนยันไทยพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด 19 ปรับมาตรการตามเชื้อที่กลายพันธุ์

นายอนุทินบอกว่า สำหรับในการจัดเตรียมรับนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬา รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการทางด้านวิชาการ ตาม พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นตรงกันว่าควรปฏิบัติตามวิถีทางโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และก็ปฏิบัติกับผู้เดินทางจากทุกประเทศอย่างเสมอภาค ไม่ใช้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อกัดกันผู้เดินทางจากประเทศใดประเทศหนึ่ง

เขาระบุเพราะว่า ไทยมีวิธีการป้องกันควบคุมโรคตามหลักวิชาการรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานโลกอยู่แล้ว พร้อมกับรับรองว่าระบบสาธารณสุขของไทยยังมีความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในตอนนี้มีการใช้เตียงระดับ 2-3 เพียง 5.2% รวมทั้งมีแผนในการเตรียมความพร้อมถ้าเจอการระบาดของโรคที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 เพื่อปรับมาตรการตามเหตุการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์

คุมเข้มจีน โควิด 19 อนุทิน

โควิด 19 มาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน

นายอนุทิน ยังเปิดเผยถึงข้อเสนอมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับผู้เดินทางจากต่างแดนที่จะเสนอในวันที่ 5 ม.ค. นี้ เช่น ก่อนเข้าประเทศไทยให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม แม้มีอาการป่วยไข้ฟุตบาทหายใจ ควรจะเลื่อนการเดินทางและก็รักษาให้หายก่อนเพื่อลดการแพร่โรค แล้วก็ให้ซื้อรับรองสุขภาพเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศ

ส่วนมาตรการขณะพำนักในไทย จะมีการให้คำแนะนำผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศ ได้แก่ ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ภายในเขตพื้นที่สาธารณะและก็ขนส่งสาธารณะ การล้างมือเสมอๆการตรวจคัดเลือกกรองด้วย ATK และถ้าเกิดมีลักษณะอาการป่วยร้ายแรงขึ้นให้ไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล

กรณีเดินทางออกจากประเทศไทยรวมทั้งประเทศจุดหมาย มีนโยบายตรวจคัดเลือกกรองก่อนเข้าประเทศ พร้อมข้อเสนอแนะให้พักในบังกะโล SHA+ ซึ่งจะมีบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

นอกนั้นยังมีแนวทางการเฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้เดินทางจากต่างแดนที่มีลักษณะอาการทางเดินหายใจ โดยให้ได้รับการตรวจด้วย ATK และวิธี PCR และก่อตั้งศูนย์ทำการติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

รัฐมนตรีว่าการ สาธารณสุข ยังกำหนดถึง การกำหนดมาตรฐานสำหรับการปรับมาตรการเมื่อเจอผู้ติดเชื้อโรคในอัตราสูงหรือพบเชื้อกลายพันธุ์ รวมถึงเฝ้าระวังและก็ตรวจเชื้อโควิด-19 ในน้ำเสียจากเครื่องบินด้วยอีกมาตรการหนึ่ง

คาดนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเดือน ม.ค. 60,000 คน

นายอนุทินกล่าวว่า จากการวัดการนักเดินทางจีนในไตรมาสแรกในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2566 มีประมาณ 3 แสนคน คิดเป็น 5% ของนักท่องเที่ยวทุกชาติรวมกัน

โดยเดาถึงจำนวนในแต่ละเดือน ดังเช่นว่า เดือน มกราคม 60,000 คน ก.พ. 90,000 คน และ มี.ค. 150,000 คน โดยจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ด้วยเหตุว่าปัจจุบันยังมีเที่ยวบินจำกัด มีระยะเวลาสำหรับในการขอทำหนังสือเดินทางและก็การขอวีซ่า และก็รัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวนำกลุ่มทัวร์ออกนอกประเทศ ผู้เดินทางจะเป็นนักเดินทางที่เดินทางด้วยตัวเองรวมทั้งเป็นกลุ่มนักเดินทางระดับบนที่มีกำลังซื้อ

ขอขอบคุณสำนักข่าว BBC